was successfully added to your cart.
pixbay.com farma turbina wiatrowa hałas prometro

Nie widać końca sporów wokół oddziaływania turbin wiatrowych na otoczenie pod względem hałasu. Jedna strona narzeka na uciążliwość takiej instalacji ze względu na jej niskoczęstotliwościowy charakter, modulację amplitudową (dudnienie) dźwięku, co ma powodować stany lekowe, depresyjne i inne problemy zdrowotne. Faktem jest, że niskie częstotliwości hałasu intensywnie emitowane przez turbiny wiatrowe są gorzej tłumione przez ściany budynku mieszkalnego, a w niedużych pokojach długość fali może odpowiadać rozmiarom pomieszczenia, tworząc ryzyko powstawania fali stojącej.

Druga strona sporu przytacza wyniki pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego ważonego A, które nawet całkiem blisko farm wiatrowych zwykle nie przekraczają dopuszczalnych poziomów. Warto przy tym zwrócić uwagę, że pomiarów hałasu zwykle dokonuje się przy wietrze nieprzekraczającym 5 km/h, kiedy to… wiatraki nie pracują lub pracują z wolniejszą prędkością obrotową.

Od kraju do kraju, a wręcz od regionu do regionu problem ten jest różnie regulowany. Są miejsca, gdzie podejście do lokalizowania farm wiatrowych jest dość liberalne. Mamy również regiony, gdzie wprowadza się bardzo restrykcyjne zasady oparte na klasycznych pomiarach LAeq – przykładowo w stanie Vermont wprowadzono niedawno ciasne limity 42 dBA w ciągu dnia i 39 dBA w nocy na około 30 m od zabudowań w kierunku turbin wiatrowych.

Much-debated limits on turbine noise get lawmakers’ OK - VTDigger

Much-debated limits on turbine noise get lawmakers’ OK – VTDiggerhttps://vtdigger.org/2017/10/26/much-debated-limits-on-turbine-noise-get-lawmakers-ok/Some say the new rules leave wind energy no future in Vermont — an outcome certain forces would cheer and others lament.

W Polsce obowiązuje jeszcze dość restrykcyjna zasada „10H”, czyli minimalnej odległości dziesięciu wysokość wiatraka do istniejących budynków. Niemniej, trwają dyskusje na temat złagodzenia tych przepisów.

Hałas z turbin wiatrowych: Brakuje przepisów dot. oddziaływań akustycznych - sejm-rząd

Hałas z turbin wiatrowych: Brakuje przepisów dot. oddziaływań akustycznych – sejm-rządhttp://www.parlamentarny.pl/gospodarka/halas-z-turbin-wiatrowych-brakuje-przepisow-dot-oddzialywan-akustycznych,25831.htmlW polskich regulacjach nie ma wartości dopuszczalnych hałasu w funkcji odległości od wiatraka i innych wartości hałasu, zarówno obecnych jak i planowanych – wskazuje prof. Barbara Lebiedowska

Środowisko naukowe od dawna prowadzi prace nad optymalnymi zasadami pomiaru, które pozwoliłyby właściwie oceniać wpływ akustyczny turbin wiatrowych z uwzględnieniem ich charakterystyki i oddziaływania na człowieka. Najbliższe konferencje w całości poświęcone problemowi hałasu od elektrowni wiatrowych to ICWTNNS 2018 w Sztokholmie oraz Wind Turbine Noise 2019 w Lizbonie.

Do pomiaru hałasu od turbin wiatrowych należy zastosować wysokiej klasy sprzęt pomiarowy. Można tutaj śmiało polecać SVAN 979, który nadaje się do użycia zarówno jako miernik ręczny jak i w zestawie z SV 279 w pomiarach średniookresowych, dzięki świetnemu przygotowaniu do pracy w każdych warunkach pogodowych.

SV 279 – ProMetro – instrumenty pomiarowe

SV 279 – ProMetro – instrumenty pomiarowehttps://prometro.pl/produkty/sv-279/SV 279 to zestaw oparty o doskonały miernik SVAN 979 tworzący z niego wszechstronną stację monitorowania hałasu na każde warunki pogodowe. W wersji podstawowej składa się nań…

Standardowy mikrofon GRAS 40AE pozwala na pomiar już od częstotliwości 3,15 Hz, a z mikrofonem GRAS 40AZ można zejść nawet do 0,5 Hz. SVAN 979 posiada zaimplementowany filtr G dedykowany dla pomiarów dźwięku niskoczęstotliwościowego. Mikrofonem GRAS 40AZ wraz z miernikiem produkcji Svantek został np. zastosowany przez autorów ciekawej książki w tym temacie „Wind Farm Noise: Measurement, Assessment and Control