Oprogramowanie SvanPC++ EM Moduł analityki środowiskowej

0,00 

Oprogramowanie SvanPC++ EM Moduł analityki środowiskowej to świetne narzędzie pozwalające szybko wyciągnąć mnóstwo informacji ze zgromadzonych danych pomiarowych.


Składa się na nie bardzo rozbudowany kalkulator wskaźników akustycznych, takich jak SEL, statystyki, uśrednienia okresowe, narzędzie wyszukiwania zdarzeń akustycznych lub drganiowych w historii wyników na podstawie zadanych kryteriów, zaawansowane narzędzie generowania raportów, także możliwości nakładania i porównywania wyników z wielu pomiarów.

SvanPC++ EM umożliwia na podstawie wybranych fragmentów historii wyników obliczyć tło statystyczne L95, SEL (LAE) zdarzeń, wskaźniki LAeq, Ld, Ln, Lw, Ldwn, Ldn, najgłośniejsze 8 godzin pory dnia lub najgłośniejszą godzinę pory nocy.

SvanPC++ EM współpracuje ze wszystkimi miernikami Svantek obecnie w sprzedaży, za wyjątkiem rodziny SVAN 912.

Główne zalety

 

  • Bardzo rozbudowany kalkulator wskaźników akustycznych, takich jak SEL, statystyki, uśrednienia okresowe
  • Narzędzie wyszukiwania zdarzeń akustycznych lub drganiowych w historii wyników na podstawie zadanych kryteriów
  • Zaawansowane narzędzie generowania raportów
  • Możliwości nakładania i porównywania wyników z wielu pomiarów